Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn nhưng với ý chí, nghị lực vươn lên, em Ma Thị Yên, dân tộc Mông, học sinh lớp 3 điểm trường Làng Phạ, ...